top of page

etapa #3 Okolím Hřenska

K výhledům na stěny Českého Švýcarska a přes soutěsky Kamenice do lesní oázy (11 km)

Hřensko – Janov – Hájenky – Mezní můstek – Mezná – Mezní Louka

11 km

Stoupani.png

373 m

Klesani.png

224 m

Hřebenovka opustí Hřensko a hned začne stoupat na Labskou vyhlídku, nádherné místo nad obcí s výhledy na řeku i do hřenské úžlabiny a dál lesní cestou na luční vrchol Písečného vrchu až k Janovské rozhledně, z níž je kromě úchvatných scenérií Stříbrných, Dlouhodolských a Křídelních stěn vidět i Pravčická brána a také celé pozvolna ožívající požářiště části národního parku, následek živelní pohromy z roku 2022.

Zajímavosti na dosah

Stará plynárna Hřensko (+ 1,5 km) 

Vyhlídka Elisalex (na trase) 

Větrný mlýn Janov (+ 0,2 km) 

Rozhledna Růženka (+ 4 km z Hájenek) 

Rozhledna Janov (na trase)

E3.png

Výškový profil etapy. Relativní výška 0 m je na začátku etapy.

Pak už se Hřebenovka skoro dotýká zajímavého muzea v přírodě, indiánské vesničky Rosehill, aby se od ní prudce rozeběhla až na dno soutěsky řeky Kamenice. Za Mezním můstkem cesta stejně prudce vyšplhá do jediné obce na území národního parku, Mezné. Po strmých sestupech a výstupech je velmi příjemné pokračovat nejkrásnější alejí Českého Švýcarska, silničkou lemovanou věkovitými javory, až na Mezní Louku, která je takovou oázou uprostřed skal a lesů.

Doporučené služby na trase
bottom of page