top of page

etapa #5 Zadní České Švýcarsko

Od řeky k řece, Pavlininým údolím, skalními puklinami přes zaniklou obec k hrobce s výtopnou (23 km)

Jetřichovice – Rynartice – Úzké schody – Doubice – Kyjovské údolí – Krásná Lípa

23 km

Stoupani.png

791 m

Klesani.png

590 m

Krásným idylickým Pavlininým údolím řeky Chřibská Kamenice tě dovede Hřebenovka až ke známé Trpasličí skále, kde jsou do pískovce už bezmála dvě stě let vytesané postavy lesních skřítků, a poběží dál kolem Křížového vrchu s nečekanými „foto“ výhledy, lesními cestami až ke skalní puklině, kterou je možné po žebřících vystoupat a zdolat tak „Úzké schody“. Téměř neznámým skalním městem uprostřed lesa doputuješ kolem Doubice, živoucího skanzenu podstávkových domů, až do Kyjovského údolí.

Zajímavosti na dosah

Pavlinino údolí (na trase)

Křížový vrch (+ 0,3 km) 

Úzké schody (na trase) 

Klenotnice (+ 0,4 km)

E5.png

Výškový profil etapy. Relativní výška 0 m je na konci etapy.

Další cesta vede k přehradě na Sýrovém potoku, kde je klidné a romantické koupání. Odtud Hřebenovka běží do skal nad Kyjovským údolím, na dávný prospektorský tábor zvaný Kyjovský hrádek a další skalní štěrbinou dolů, ke břehům Křinice. Kyjovským údolím přes obec, která mu dala jméno, vystoupáš loukami přes pozůstatky zaniklé vesnice Hely na Kamennou Horku, ze které uvidíš svůj cíl, město Krásná Lípa. Lesoparkem dojdeš až k hrobce továrníka Dittricha, jedinečné stavbě, která bývala vytápěna z nedaleko stojící kotelny a po chvíli už stojíš na krásnolipském náměstí. 

Doporučené služby na trase
bottom of page